Naziv tvrtke:
Carmoto Co d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Osječka 11A
51000 Rijeka
Pravna forma:
Telefon:
+385 51 506600
Fax:
+385 51 515380
E-mail:
Matični broj:
040091927
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
3832490
IBAN:
BIC
GISA broj: