Naziv tvrtke:
Carmoto Co d.o.o
Sjedište tvrtke:
Osjecka 11A
HR-51000 Rijeka
Pravna forma:
Telefon:
051/506-600
Fax:
051/515-380
E-mail:
Matični broj:
2319110
Sudski registar:
Trgovački sud u Rijeci
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
40137598254
Banka:
Zagrebačka banka
Broj banke:
Broj računa:
2360000-1101378903
IBAN: